Може да се гледа само към Бъдещето,
сега трябва да се обърнем предимно към децата,
само в тях е законното начало на делото.
Проявявайки Новия Път само в децата
ще намерите силата на доверчивостта.

Агни Йога
" Листа от градината на Мория

Скъпи родители и учители, вече е факт идването на Новото поколение деца и неопитността и на родителите и на учителите в тяхното отглеждане и обучение. Всичко се променя , всичко старо и отживяло просто трябва да се премахне , но за това е необходимо да обърнем всичките си усилия и ние самите . И родители и учители и институции. Наричат новите деца различни , не те не са различни , те са съвсем нормални , ние сме различни , ние им създадохме условия , които не са достойни за живот. Да погледнем само от какъв съвършен фин свят идват те и в какво попадат. Как няма да са болни , нервни и според нас непослушни. Та ние от съвсем малки ги стресираме , с непрекъснатото гледане на телевизия , със слушането на музика с накъсан ритъм , със неподходящите компютърни игри с насилие , със филмите с насилие и дрога , алкохол. И какво внедряваме в техните малки главици? Та те идват с толкова чисти души и само до третата си година са обременени със всички наши некачествени състояния. Ние се държим недостойно , неподобаващо и такъв модел на поведение им предаваме. И след това поколението било лошо. Ами ние къде бяхме за да прекъснем този порочен кръг. Самите учиители се държат с децата грубо и повечето от тях не желаят да посещават детските заведения. Мили родители цели двадесет години умишлено се насаждаше грозното , пошлото , материалното във всичките му форми. Превърнаха ни във роботи , безмозъчни не мислещи същества. Децата са на ти с дрогата, цигарите и алкохола още от най-ранна детска възраст. Защо търпиме всичко това и докога? Не е ли време да се замислим за истинските ценности , които трябва да възпитаваме , но не само на думи , но и със собственото си поведение. Не е ли време да направим живота на следващите поколения , по щастлив , по-добър и по- извисен. Има много училища и центрове Монтесори , но ако учителя Монтесори, не е духовно осъзнат , то и методът на обучение няма да е полезен.
В своята реч за мира на международната конференция в Женева Монтесори утвърждава очевидната за нея истина: „...Цялото човечество е дотолкова тясно свързано, че представлява нещо като единна енергия, всеки трябва да внесе своя дял в съществуването на всички”. Тя казва, че признаването на взаимовръзките на всеки със всички кара да се приемат всички действия на човека или като опит за хармонично развиване на тези взаимовръзки, или като опит да се внесе в тях хаос и разрушение. Мотивът за всеобща взаимовръзка и отговорност става водещо направление за космическото възпитание в метода на М. Монтесори и получава развитие в нейните книги „Възпитание за новия свят” и „Формиране на човешкия потенциал”.

Учителят, трябва да бъде абсолютно освободен от всичко, което не е чисто. Учителят с цялата си чистота трябва да се посвети на огъня на вътрешния си живот. Ако не поддържа този огън, той ще угасне и никога няма да може да се разгори отново.


Обучението никога не трябва да бъде пълнене отвън, а трябва да бъде разкриване на вътрешния потенциал на детето.

Мери Елен Манц е преподавател в щата Монтана, САЩ, и сертифициран преподавател по метода на Мария Монтесори, с опит в работата повече от 30 години .
В Америка детските градини Монтесори се наричат училища на Монтесори, децата там се обучават от раждането си до 12 години.

Необходима е нова образователна система , необходим е нов поглед върху децата , необходимо е да се променим ! ЗА ДОБРОТО НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ !

Мария Михайлова

Когато питали Монтесори, какво е това метод на Монтесори тя отговаряла: „Метод основан на свободния избор на детето в подготвена среда”. Така свързването на тези два фактора се явява основа. От една страна свободата в хаотично пространство няма да донесе резултат; от друга страна, ако има материали, но няма свобода, също не се получава резултат. Ние трябва да осъзнаем и да поемем върху себе си отговорността за това, че на първите етапи ние се явяваме за децата проводници, екскурзоводи във физическия свят. Те идват при нас „неориентирани” енергийни сгъстявания, те буквално изграждат себе си от това, което ги заобикаля. Нека да се погрижим тяхната екскурзия на земята да бъде интересна, безопасна и развиваща. „Детето до раждането си е физически ембрион, а след раждането до шест годишна възраст е „духовен ембрион”. Отнасяйте се към него като към кристален съд, който ви е даден за съхранение за определено време. Едно от определенията за метода на Монтесори – това е външна подкрепа за развитието на душата.

В днешно време „начетените” родители често бъркат мързела, липсата на дисциплина, неумението за дълго съсредоточаване върху нещо, с гениалността, с творческото мислене, с феномена индиго. Свободата - с липсата на дисциплина, с липсата на възпитание и бунта. Да, детето има право да бъде свободно, но не за сметка на свободата и комфорта на другите; на свободата, синоним на която е позволяването на всичко и липсата на граници. „Свободата и дисциплината са двете страни на един и същ медал” Свободата на избор на детето може да бъде проявена и реализирана конструктивно в правилно организирана среда и в сътворчество с грамотен и духовен педагог. Затова не бързайте да обвинявате детето, а се запитайте: „Какво правя не както

трябва?”

Методът на Мария Монтесори

КАМПАНИЯ ЗА СВЕТОВЕН МИР

ДА ИЗДИГНИМ КУЛТУРАТА НА СЪРЦЕТО И СЪВЕСТТА.
ДА ПОСТИГНЕМ СВЕТОВЕН МИР ЧРЕЗ ЗДРАВИ СЕМЕЙСТВА. ДА ИЗГРАДИМ КОСМИЧЕСКАТА НАЦИЯ НА МИР И ЕДИНСТВО, ИСТИНА , ДОБРО ,ХАРМОНИЯ, КРАСОТА И СВЕТЛИНА ДО 2013 г.

poigrai.blogspot.com

****************************
ПОДКРЕПА

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ШКОЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДУХОВЕН ПОТЕНЦИАЛ И НАЙ - ДОБРИТЕ ЧОВЕШКИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО , КУЛТУРАТА , НАУКАТА И ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА НРАВСТВЕНИТЕ ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИ ХОРА , ПРОСВЕЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И ВЪЗРАСТНИТЕ ВЪРХУ ИДЕАЛИТЕ НА ДУХОВНОСТТА
***************************************


Банка: Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка);
BGN BG 56 BPB
179401000110401
На името на Мария Дрънгова
/ за създаване на школа /Медитация

Да дадем Любов и Грижа на Децата!

Фрагмент от диктовката на Възлюбения Николай Рьорих от 30 май 2005 год.

Толкова много неща ми се иска да кажа на хората,

които са във въплъщение сега на Земята.

И трябва да кажа най-необходимото.

Да дам точно тези съвети и препоръки,

от които трябва да се възползвате в днешно време.

Ако бях във въплъщение сега, бих насочил всичките си сили,

цялата своя енергия и всичките си парични средства само към едно:

създаване на система за безплатно образование на децата във възрастта,

когато те са най-възприемчиви към получаване на всякаква информация

и когато техните умове още не са блокирани от потока лъжлива информация, изливащ се от световните медии.

Бих употребил максимума на своите усилия,

за да се срещна с хората,

които имат власт, а също и с хора,

които имат на разположение финансови средства.

Трябва да се намерят подходящите думи, за да се убедят в необходимостта

от създаване на широка мрежа от образователни учреждения за деца,

които имат способности да учат и имат любознателен ум.

Това трябва да е глобално хуманитарно образование

със задължително изучаване на история на изкуствата, световна история,

история на религиите, съвременни средства за комуникация.

Именно широкият подход и изучаването на най-добрите образци на творчеството

както в науката, така и в изкуството, с които разполага човечеството

на този етап и които са получени от човечеството

като наследство от предишните поколения.

Образованието трябва да има най-разнообразен

общохуманитарен характер.

Любознателният детски ум, свободен от догми, от религиозни догми

и от ширещата се безизходност, присъща на вече оформеното поколение,

е способен да попие като гъба знанията и разбиранията,

с които човечеството разполага.

Човекът, получил пълноценно образование и главното,

получил представа за Божествения Закон,

ще служи за основа, за фундамент, върху който ще можем да издигнем

зданието на бъдещето, зданието на Новата Епоха, идваща да смени старата.

Нужно е да се отдели особено внимание на образованието в областта на религията.

Никога не трябва да се утвърждават в съзнанието на детето

основите на която и да е религия, съществуваща на Земята.

Но трябва да се дадат знания и разбиране за основите на Вярата.

Божественото чувство е изначално присъщо за всяко дете,

идващо в този свят. Особено за тези души,

които принадлежат към новата, Шеста Коренна Раса

и които вече започнаха своето въплъщение на Земята.

Това Божествено чувство, Вярата в Божествения Закон

и в Божествената справедливост, трябва да получат

свободно развитие в съзнанието на детето,

без да се подлага то на въздействието на никакви църковни догми.

Откритото детско съзнание е способно много бързо

да намери общата същност, общия Източник,

скрити зад всички съществуващи вери и религии.

Именно това е необходимо за Русия на сегашния етап.

...Всяко дете, получило пълноценно образование,

ще оказва влияние и ще участва

във формирането на житейските ориентири на хиляди

и милиони граждани на страната, независимо от сферата на работа,

в която то ще избере да приложи своите сили.

Грижата за образованието на децата е задача,

която по своята значимост и важност

не може да се сравни с никоя друга.

Държава, която не се безпокои за своето бъдеще,

не може да бъде жизнеспособна държава.

Време е да се върнат в ежедневна употреба такива понятия,

като достойнство и чест.

Обществото има нужда от спешно възстановяване

на нравствените ориентири.

АЗ СЪМ Николай Рьорих


Медитцията е съставена по диктовката на Николай Рьорих от 30 май 2005 год.
Оформление на медитацията;Татяна Мартиненко

ИНДИГО ДЕЦА И КРИСТАЛНИТЕ И ЗВЕЗДНИ ДЕЦА ЩЕ УПРАВЛЯВАТ СВЕТА

Наричани "посланици на Бога" и "емисари на небесата", те притежават изумителни способности и разпростират върху човечеството енергията на любовта, доброто, всемогъществото и здравето Те са тук.

Te са чистосърдечни, независими, непоколебими. Не желаят да бъдат напъхвани в никакви калъпи и схеми. Не е лесно да им внушиш, че са виновни за нещо нито пък да ги накажеш. Не са готови да бъдат третирани несправедливо, да преглъщат унижения, да се подчинят. Те изобщо не се нуждаят от родители, чиито представи за родителството са като досегашните. Училището, каквото е в момента, не им вършии работа. Обществените структури не им вдъхват доверие.

Те не могат да се примирят с онова, което човечеството е проспало и смятало за приемливо с векове. Сега идват като по поръчка, за да не ни оставят на мира, докато не променим себе си и света. Тук са, за да ни дадат шанс за израстване. Тези деца са по-развити от повечето от нас. Наричат ги "индигови", защото умеят да се свързват с вътрешното си знание. Наричат ги "нови", защото са мостът към новия вид човек, който ще живее със съзнанието за духовната си същност.

Ние си мислим, че искат да се отнасяме към тях като към равностойни възрастни. Това обаче не е вярно. Те искат да се отнасяме към тях като към равностойни души и желаят да съхранят по-дълго у себе си най-ценното от детската си същност. Самото наименование произлиза от цвета на тяхната аура. А именно, установено е, че всеки човек е обкръжен от своята аура, която по правило се състои от цветове от дъгата.


При тези деца в тяхната аура преобладава цветът на индигото, т.е. тъмносиния и лилав цвят. Този цвят символизира така нареченото трето око, центърът, който отговаря за интуицията и психическите възможности. Понеже се смята, че при тях третото око е изцяло отворено, те са получили наименованието деца Индиго. Въобще не става въпрос за деца, които могат да правят чудеса, да материализират или физически да променят предмети, а за изключително духовни деца, които със своето поведение и знание от най-ранна възраст объркват родителите си и хората които ги заобикалят. С развитите морални сетива, любовта към живота, а много често и спомените на миналия живот, те се опитват да влияят върху околния свят и съзнателно дават да се разбере, че са дошли на света с определена цел. Те представляват придвижването на духовната еволюция на човечеството. От съвсем малки гледат мъдро и знаещо с очи на зрели и умни хора. Често срещат трудности при общуване с връстници. Психолози съветват родителите на дете Индиго да се отнасят с него като със зрял възрастен човек. Имат изключително силна имунна защита и много рядко боледуват, т.е. надарени са и със здрава психика и физика. Ето един от примерите, сочени от американски учени. В началото на 90-те години на ХХ век в САЩ се родило дете от майка и баща, заразени със СПИН. Оказало се, че то също е вирусоносител. Но след около пет години медиците били шокирани - неколкократни прецизни изследвания категорично показвали, че в кръвта му не са останали никакви следи от смъртоносната болест!

Две групи изследователи - от Сиатъл и от Ню Йорк, изучавали загадъчния случай и установили, че тялото направо отхвърля болестите. След обстоен анализ шокът бил пълен, защото и ДНК-то на детето се оказал различен. ДНК се състои от четири нуклеинови киселини, които образуват 64 кодона - от тях работят само 20. При това дете Индиго работели цели 24 кодона! После били открити още няколко такива деца със силен имунитет и изключително ДНК. В Япония, Китай, Русия и Индия също има подобни случаи.


Децата Индиго чувстват лъжата. Те просто знаят, когато ги лъжат, уговарят, унижават или манипулират. Доколкото тяхната колективна цел е да се въведе човечеството в нов интегриран свят, детекторите на лъжата са важна част от тяхната мисия. Позицията на индиго е много опасна за доста от възрастните - индиго не са в състояние да се приспособят към "нездравословни" ситуации у дома, на работа или в училище. Те не могат да се разделят със своите чувства и да се престорят, че всичко е наред, освен ако не са под влияние на успокоителни средства или други медикаменти.


Редица изследователи имат интересно мнение за децата Индиго. Сред тях е и британският учен-прорицател Стивън Хокинг. Този световно известен физик теоретик и астрофизик, който е прикован на инвалиден стол, е признат за един от най-големите умове на нашето време. Той и други изследователи на феномена смятат, че малчуганите Индиго са своеобразни нови месии, които ще помогнат на човечеството да открие нови по-хуманни и по-справедливи ценности и да преоткрие смисъла на живота. Има и друга група особени деца - вундеркинди, които са родени около 2000 г. Според редица изследователи, те са следващото стъпало в духовната еволюция на човечеството след децата Индиго и са сред най-съвършените съвременни жители на Земята. Тези деца пък имат многоцветна аура и затова са наречени "кристални". Ред особености, включително телепатични и други уникални способности, а и това че очите им проникват дълбоко във всеки, който ги гледа, ги доближават до децата Индиго. Но има и съществени разлики. Например Кристалните деца са много по-общителни, докато другите, с лилава аура, са затворени и съсредоточени в себе си. Децата с многоцветна аура прощават лесно на всеки и сърцето им прелива от любов към целия свят. В тях няма образно понятие за враг. Но родителите на Кристални деца са загрижено озадачени, че повечето от тези малчугани проговарят едва когато са на три години, обаче за сметка на това говорят като възрастни хора и невероятно бързо се развиват. Кристалните деца също проявяват спиритически способности - най-вече телепатия, която обаче води до забавено развитие на речта. Това се интерпретира неправилно и съответно не се оценява по достойнство. На провъзгласената от Индиго нова Земя човечеството ще осъзнае по-добре интуитивния свят на своите мисли и чувства и ще зависи все по-малко от произнесените и написани думи. Комуникацията ще се осъществява по-лесно, по-бързо, по-прямо и по-честно - от душа към душа, от сърце към сърце. Още днес много от тях влизат в контакт чрез своите медиални сили и способности. Още повече, че общият интерес към паранормалното нарасна и се отразява навсякъде - в потока от книги, телевизионни програми и филми по темата.

Ето защо не е странно, че следващото след Индиго поколение е високо телепатично. Въпреки че някои от Кристалните деца проговорят за първи път на 3-4-годишна възраст, родителите им разказват обаче, че нямат никакви проблеми при общуването с мълчаливите си наследници - напротив! Бащите и майките практикуват с Кристалните деца обмен на мисли от сърце към сърце. Обръщат се към тях с комбинация от телепатия и изобретен от тях самите език от знаци и звуци, включително пеене.

Съвършено вярно е, че Кристалните деца се отличават от предишните поколения хора, но в тази разлика не трябва да се търси патология. Кристалните деца се отнасят към групата на най-бодрите, общителни, дружелюбни, чувствителни, добри и социално активни от всички възможни поколения деца. Освен това е доста трудно да ги извадиш от спокойното им състояние. Кристалните деца помагат на страдащите.

Как ли само не наричат тези неудобни деца: "посланици на Бога", "емисари от небесата", "посланици на хилядолетието". Учителите, връстниците и даже родителите им ги смятат за трудни, неуправляеми, за "не от тоя свят". Всъщност те са просто различни..Твърдят, че тяхната енергия е нова за нашата планета, а децата Индиго са представители на следващия "разум", който е правилният за човечеството. Това е енергия на любовта, доброто, всемогъществото и здравето. Учените предполагат, че всяко от децата има някаква особена мисия. И когато те достигнат определена въраст, тя се разкрива и става ясно за какво са родени. Всъщност тези гениални деца след 15-20 години ще управляват света!

Те се раждат със специална мисия

Понятието деца Индиго се появи сравнително неотдавна - преди около две десетилетия, от леката ръка на американската ясновидка Нанси Ан Теп, която в своята книга "Как цветът помага да разбереш живота си по-добре" за първи път определя модела на поведение на "новите деца". Нанси вижда аурата, тя може да вижда хората през призмата на техните цветове и да изчислява тяхната жизнена програма. Изумителното е, че от известно време в обичайния спектър започва да се появява нов цвят - тъмносиният цвят индиго, в който светят много деца. По думите на Нанси, те имат жизнена програма, която е напълно различна от тази на всички нас.

Съществуват четири типа деца Индиго:
ХУМАНИСТИ. Те са хиперактивни, комуникативни. Предназачени да работят с хора: това са бъдещите лекари, юристи, учители, бизнесмени и политици. Имат доста твърди убеждения. Физически са малко грубовати, все пак са хиперактивни, могат да се "забият" в стената или просто да забравят да "натиснат спирачките". Техните игри в детството преминават примерно така: изсипват от шкафа абсолютно всички играчки и каквото там намерят, а след това може и да поиграят, а може даже да не се докоснат до нищо. Ако кажете на такова дете да си подреди стаята, ще ви се наложи да го правите неведнъж - детето е доста разсеяно.


КОНЦЕПТУАЛИСТИ. Този тип деца са обърнати към себе си. Това са бъдещите инженери, архитекти, дизайнери, космонавти, пилоти и военни. Те не са неповратливи и обикновено са доста добре сложени. Искат да управляват и най-често обект на управлението е тяхната майка, особено ако се отнася за момчета. А ако са момичета, под тяхно управление попада бащата. В случай, че те се лишат от своя родител, това ще създаде огромен проблем в живота им. В тийнейджърска възраст този тип Индиго имат склонност към пагубни привички, особено към наркотици.

ХУДОЖНИЦИ. Тези деца са по-чувствителни, отколкото представителите на другите категории Индиго. Към която и сфера на човешката дейност да се обърнат, те винаги ще запазят творческия си подход. На 4-10-годишна възраст могат да се пробват последователно в различни творчески дейности - за малко се интересуват от едно, после го захвърлят и започват друго... Докато стигнат пубертета вече се определят и стават майстори в избраната област.

ЖИВЕЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ. Това са четвъртият тип деца Индиго. Те са по-едри от другите. Като станат на година-две, вече нищо не можете да им кажете. Отговарят ви с "Аз знам. Мога да го направя и сам/а. Остави ме". Това са хора, които ще донесат на света нови философии и нови религии. Може да са груби, да се заяждат, защото са значително по-едри и не умеят да се приспособяват както останалите три типа Индиго.

Момиченцето рентген живее в Саранск

Джон от Ню Йорк е Индиго. Художник. На 5 години той създал свой музикален ансамбъл. Когато станал на 9, ансамбалът вече записал първия си компакт диск и станал победител в конкурс. Всички песни композирал, аранжирал и изпълнил като солист самият Джон. На 17 години той вече бил признат за професионален музикант. Серьожа Краснов от Санкт Петербург е "хуманист". От 3-годишна възраст той може да чете книги, без дори да ги отваря - само слага ръка на обложката. Но в същото време е способен рязко да "превключи" на отворения прозорец и да започне да брои облаците по небето...

Веднъж двегодишната Нанси се събудила с думите "Аз съм беменна! Вече имам една дъщеря и трябва да замина за друг град, за да я взема". Изяснило се, че момиченцето е установило контакт с някое от своите минали въплъщения, в лицето на някаква млада актриса, и транслирала всичко това. После състоянието й се променило, но от време на време се повтаря и тя шокира роднините си с нови и нови неща. 17-годишната Наташа Дьомкина живее в Саранск (Мордовия). Тя може, без каквито и да било уреди, да вижда вътрешните органи на хората. Нейната дарба се появила когато момичето било на 10 години, след операция на апендикс. Операцията преминала неуспешно - лекарите забравили тампон в коремната кухина. След повторната оперативна намеса в организма на момиченцето, тя изведнъж видяла себе си в корема на майка си, като в телевизор. Всички помислили, че бълнува и я завели при психиатър. Но тя видяла, че той има язва на стомаха, за което направо му съобщила... Лекарят бил шашардисан. Отвели Наташа в чужбина, където отново се потвърдили способностите й. Оттогава в родния си град тя е нещо като ходещ феномен, при който се записват за преглед болни хора. Сеансът продължава няколко минути. През това време Наташа изпада направо в лек транс. Зениците й се разширяват и тя гледа към тялото на човека, все едно вижда през него. После дава информация за видяното.


                          КАК ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО НА ДОБРИ МАНИЕРИ


Никога не е прекалено рано да започнете да учите детето си на основните добри маниери, които ще му помогнат да се държи възпитано, любезно и с нужното уважение към околните. Когато видите, че вашият малчуган започва да възприема и/или имитира поведението на възрастните, значи е време да започнете с малки лекции за добри обноски. Тези импровизирани уроци ще изиграят важна роля в изграждането на неговия характер.
Още от двегодишна възраст децата вече са подготвени да започнат да се учат как трябва да се държат учтиво и любезно. Тук ще прочетете кои са основните добри маниери, които вашето дете трябва да усвои в предучилищната възраст, както и няколко съвета за по-лесно да се справяне с учебния процес.
Употреба на „Благодаря“, „Моля“, „Извинявай“
Най-добрият и изпитан начин да научите малките да употребяват тези думички е като им кажете, че те са вълшебни. Например:
 • „Моля“ има силата да накара хората по-лесно да му дадат това, което иска;
 • „Благодаря“ ще направи така, че всички да му помагат отново, когато иска нещо в бъдеще;
 • „Извинявай“ има мощта да накара околните да му простят по-лесно, когато сгреши.
Разбира се, трябва да обясните тези неща на децата многократно и с практични примери, както и  да ги подсещате в ситуациите, когато трябва да използват „вълшебните” думички. Когато например сина или дъщеря ви каже „Искам бонбони“, нужно е да им припомните, че трябва да кажат „Моля”, за да ги получат. Ако баба или леля им направи подарък, подсетете ги, че задължително трябва да благодарят за него. А когато умишлено или не обидят свое приятелче, обяснете, че за да продължат да играят заедно, трябва да кажат „Извинявай”.
Но най-важното е да не искате само от детето да казва тези магически думи, а и вие да се водите от поговорката „Добра дума железни врати отваря”. Когато например искате вашето дете да ви подаде нещо, не забравяйте да се обърнете към него с „Моля те”. Ако пък наследникът ви реши да ви подари негова рисунка или да сподели с вас любимия си шоколад, веднага кажете „Благодаря.
Добри маниери на масата
Вашето дете трябва да се научи как да се държи на масата още от съвсем ранна възраст. Основните маниери, които малчуганът трябва да усвои, за да покаже доброто си възпитание по време на хранене са:
 • да мие ръцете си преди да седне на масата;
 • да не говори с пълна уста;
 • да дъвче със затворена уста;
Когато успее да свикне с тях, започнете с нови уроци – как се държат ножът и виличката, как се поставят ръцете на масата и т.н.
Особено е важно да не му ги представяте тези правила без допълнителни обяснения. Вместо само да му кажете „Не говори с пълна уста“, обяснете, че изобщо не е приятно за околните да виждат сдъвканата храна в устата му и че е доста трудно да се разбере какво казва, ако същевременно дъвче.
Никога не повишавайте тон, ако детето забрави за добрите обноски. Бъдете търпеливи, както и с всеки друг етап от възпитанието му.
Поздравяване и разговаряне
Научавайки вашето дете да поздравява хората, които среща, вие не само ще му създадете навика да бъде любезно, но и ще го научите как да комуникира. Общуването с възрастните ще му помогне да преодолее срамежливостта си. Когато контактува с друг човек, детето трябва:
 • да казва „Здравей“ или „Добър ден”;
 • да гледа събеседника си в очите;
 • да отговаря на въпросите, които му задават;
 • да казва „Довиждане“.
В началото сигурно ще се налага да подсещате малчугана какво да направи, но ще забележите, че с течение на времето добрите маниери  ще започнат да му идват отвътре.
Златни правила:
 • Повторението е майка на знанието - умелите родители знаят, че за да придобие детето определен навик, е нужно да мине време. Като добри родители вие трябва постоянно да се опивате да му „налагате” доброто поведение, като повтаряте как трябва да се държи в отделните ситуации.
 • Вашето дете е ваше огледало - децата са като прахосмукачки – те попиват всичко, което се случва около тях. Бъдете добър пример за тях. Както се държите вие, така ще се държи и наследникът ви. Практикувайте добрите маниери в ежедневието си, за да отгледате възпитано и културно дете.
                                           
                                        КОГАТО МИСЛИШ,ЧЕ НЕ ТЕ ГЛЕДАМ

       Съобщението, което всеки възрастен трябва да прочете, защото децата наблюдават и правят това, което ти правиш, а не това, което казваш.

         *  Когато мислеше, че не те гледам, аз видях ,че закачи първата ми картина на хладилника и веднага помислих да нарисувам друга.
         *  Когато мислеше,че не те гледам , аз видях как нахрани изгубено куче и научих, че е добре да си мил  с животните.
         *  Когато мислеше ,че не те гледам, аз видях как направи любимата ми торта за мен и научих, че малките неща могат да бъдат най- специалните неща в живота.
         *  Когато мислеше ,че не те глеам , аз чух как каза една молитва и аз знаех , че някъде има Бог, с когото винаги мога да говоря и се научих да вярвам в Господ.
         *  Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как приготви храна и я занесе на приятел, който беше болен  и научих , че ние всички трябва да помагаме грижейки се един за друг.
        *  Когато мислеше ,че не те гледам , аз нидях как  отдели от времето и парите си, за да помогнеш на хора, които нямат нищо и  научих , че тези които имат нещо трябва да дават на тези , които нямат .
       *  Когато мислеше ,че не те гледам, аз видях как се грижеше за нашата къща и всеки в нея  и се научих , че трябва да се грижим за това , което ни е дадено.
       *  Когато мислеше , че не те гледам, аз видях как се справяш с отговорностите, дори когато не се чувстваше добре и научих ,как би трябвало   да бъда отговорен ,когато порастна.
       *  Когато мислеше, че не те гледам, аз видях сълзите в очите ти и научи,че понякога биваш наранен, но няма нищо страшно в това да плачеш дори.
      *  Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как се безпокоиш и исках да бъда всичко онова, което бих могъл да съм.
      *   Когато мислеше, че не те гледам, аз научих най- много от уроците на живота, които трябва да знам, за да бъда един добър и творчески човек , когато порасна.
      *  Когато мислеше ,че не те гледам , аз те погледнах и исках да кажа " благодаря " за всички онези неща, които видях, когато ти си мислеше ,че не те гледам.
      * Изпращам това на всички онези хора, които зная , че правят толкова много за другите като си мислят, че никой не ги вижда.
      *  Всеки от нас родител, дядо , баба  , роднина или приятел оказва влияние  в живота на едно дете. Днес казах една молитва за теб. Как ще докоснеш нечий живот днес ? Просто насочи някой към това , за да го прочете и може би ще ги накараш поне да помислят за тяхното въздействие върху другите.

АКТУАЛНО ЗА УЧЕНИЦИ

По-долу са изложени някои правила и норми, които си струва да спазваме, за да ви носи удовлетворение вашият онлайн опит.  
1. Бъдете любезни и не обиждайте. В Интернет вие протягате ръка към една твърде многообразна общност и е добре да запомните, че неща, които на вас не ви изглеждат обидни, може да са обидни за други.
2. Бъдете честни. Пишете каквото действително мислите - въпреки че Интернет изглежда безличен, вие трябва да носите отговорност за коментарите си. Дори, когато пишете лични имейли, внимавайте, защото те могат да бъдат препратени на други хора, които ще ги прочетат.
3. Изразявайте се ясно и логично. В Интернет хората ще ви опознаят чрез писмения ви език.
4. Споделяйте знанията си. Едно от най-големите предимства на Интернет е броят на хората, с които можете да общувате. Ако провеждате някое интересно проучване, споделете откритията си с другите.
5. Не вярвайте на всичко, което четете! Интернет е до голяма степен неконтролирана система, така че всеки може да напише всичко на неподозиращата публика, без да бъде държан отговорен.
6. Пазете собствените си пароли в тайна.
7. Внимавайте преди да издадете лични данни (фамилно име и адрес). Ако имате съмнения, не го правете. Хората, с които общувате в Интернет може да не са тези, за които се представят.
8. Ако искате да се срещнете с някой, с когото сте общували чрез онлайн общността, поискайте разрешение от учител или родител и указания къде и кога да се видите. Вашият родител или учител може да пожелае да ви придружи на първата среща.
9. Ако се чувствате неудобно в някой уебсайт, напуснете го веднага.
10. Отваряйте имейли само от познати източници, за да намалите риска от проникването на вируси в компютъра ви.
11. И накрая, бъдете великодушни. Хората, които комуникират онлайн може да използват език, който не им е майчин, или може още да не са свикнали с Интернет. Лесно е да се греши и ако някой го направи, простете му и му покажете любезно къде е сбъркал, за предпочитане чрез личен имейл, вместо публично.
По материали от Teacher.bg
                  
                         КАК ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА МИСЛЯТ ПОЗИТИВНО

    Днес чрез квантовата физика  ,успяват да докажат, че мислите ни се материализират, че мисълта ,словото и енергията са трите агрегатни състояния на енергията. Или както казва поговорката " Мисли бяло и ще те стигне бяло,мисли черно и ще те стигне черно." Как да научим децата си да мислят положително? Не е толкова сложно.
                     1. Запомня се по- лесно всичко, което е под формата на игра.
                    
                     2.Вместо да казваш на детето си какво да не прави,казвай му какво да прави.Избягвай те изрази като "не пипай " ," не казвай", " не прави ",тъй като те са негативни и водят до негативни последствия.Подсъзнанието ни има свойството да чува не-то и се фиксира върху самото действие / картината ни ,която пораждат думите ни / ,независимо дали е забранявано  или поощрявано.

                     3.Споделяйте успехите си с детето.Показвайте му колко е хубаво да се чувстваш доволен. Подражанието е по - доброто средство от послушанието за формиране на личността. Ако ние като родители мислим позитивно и му показваме добър пример и резултати,почти не е  нужно да правим друго .

                    4.Стимулирайте доброто у детето и го поощрявайте ,че е  умен, добър, хубав и т.н./ не му натяквайте слабостите "ти си глупав", " постоянно не слушаш ",подсъзнанието пак няма да чуе нежеланието да е такъв, а по скоро ще го програмираме към тези слабости.

                     5. Оставете детето си по често да мечтае. Нека да си представя с най- малки детайли, реализираната мечта. Все едно, че тя вече е факт. Нека усети с всичките си сетива / очи, уши, нос, кожа  / сбъната фантазия и да изрази  изпитаната от това емоция.
             Положителните представи са най- добрия мотив за действие до постигане на тези мечти.

                     6.  Нека детето да има свободата и шанса да твори, да поема отговорност и инициатива. Каквото и да е - нека създава свой продукт. Това формира чувството за значимост  и вяра в собствените умения и резултатност.

                      7. Опитът и положените усилия  са също толкова важни, колкото и постигнатите резултати,понякога даже и повече.Поощрявайте детската активност, дори и при най- дребните усилия.

                       8. Назовавайте положителните му качества. Децата не се раждат с готова самооценка. Изтъквайте всички положителни прояви при разговор с другите. Те ще чуят и направят всичко възможно, да се покажат добри и следващия път.

                     9. Добрият родител не предпазва от нараняване, но пръв превързва рани.Трудностите и болките са хапчето за неговото порастване, а  позитивното мислене позволява скъсяване на моментите на болка и мъдрото им използване като поука. Чърчил е казал : " Песимистът вижда трудността при всяка възможнаст, докато оптимистът вижда възможността във всяка трудност.! Научете детето си да вижда ползата  и от неприятните случки.

                   10 . Оставете детето само да взима решения. Научете го ,че няма проблеми , а има само решения на  проблемите. Колкото повече одобряваме едно умение, толково то повече се развива.

                  11. Не драматизирайте прекалено много болестите му. Нека те не са състоянието  в което детето получава като "награда" повишено внимание. Тогава болестта може да стане средство за съзнателна, а дори и за несъзнателна манипулация.

                   Обичайте детето си ! Вярвайте в него!То трябва да чувства любовта ви, и това че му се има доверие да върши нещата правилно и е добро.Недоверието в него и очакването ,че то пак ще сгреши, дори и не изразено с думи, се усеща интуитивно и го демотивира. Доверието и интереса ни към нещата, които развива ще го стимулират.

      

  

                         НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДЕМ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ, ТЪЙ КАТО НИЕ
                                                  СМЕ МОДЕЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ
  


   Скъпи родители,днес ще поговорим за отношението ни към нашите дечица.Не знаех как да започна,не знаех как да направя днешната лекция по интересна,тъй като ми се иска повече родители да се замислят над това,какво произлиза от възпитанието ни към нашите деца.Дали говорим правилно пред тях ,дали постъпваме правилно и дали им даваме най- добрия пример.Работата ми със деца ми помогна да направя доста наблюдения за това как моделът на поведение на майката или на бащата се отразява и на децата. И знаете ли ,че резултатите са плачевни. Децата не си играят на нещо смислено. Момчетата имитират пиене на бира и пушене на пури или цигари коментари за скъпи коли ,да ,да и това са деца на по 5,6 годинки.Момичетата си говорят за молове,силикон и чалга.Никаква заинтересованост към четене,рисуване или писане,за смятане да не говорим.Сега да си признаем какво правим ние, когато сме със децата си. Да си признаем - отделяме ли им нужното внимание и даваме ли им необходимото.  Някои от вас ще кажат "да, работим от сутрин до вечер,хладилника е пълен,детето е с маркови дрешки,имаме си всичко, което ни е необходимо за да си галиме егото," "Да ама не!" беше казал преди години един наш политик.
Това обаче не може да направи децата ни щастливи.В стремежа си да се съревноваваме помежду си ние забравяме  за най-важното.Нашите деца идват от свят,който е коренно различен от нашия.Нашите деца идват с такива финни вибрации,че попадайки в нашите съвременни семейства,където се пие,пуши и слуша чалга на макс,те направо се побъркват и вече до шестата си година са се обременили с всичките прекрасни според нас качества.
Сега да си признаем по колко време отделяме на нашите съкровища,като повечето време сме със приятелки,след това с безкрайните сериали и съответно с цигарата и чашата .Все ми се струва ,че нещо в тази наша мила България е сбъркано и ще ви кажа какво.Това,че ни промиват мозъците с какво ли не.И ние им вярваме.До кога? До кога ще се пристрастяваме до безкрайност към комерсиалните им рейтингови програми, някакви измислени телевизионни шоу програми,където не се знае за какво отиват и къде парите?И ако ги гледаме само ние добре,но това гледат и нашите деца . И това не е най- добрия пример.Не мислите ли? Това са клюкарски предавания,които не дават нищо за духовното ни развитие,тъй като колкото и да сме потънали в материята, сме все пак духовни същества,които трябва да се съобразяваме със Законите на Космоса.Не е допустимо децата ни да гледат безкрайни сериали,или каквито и да са измислени предавания.Какво ни пречи да не пуснем една вечер телевизора, да не запалим цигара, да не пием алкохол,тъй като всичко това е отрицателна енергия , с която така умело захранваме  нашите деца и нашите домове. Защо да не прочетем приказка,или просто да поговорим приятелски с децата ако са по големи.Защо смятаме,че само с парите ни те са щастливи.Първо ние ги правим консуматори, а след това се чудим от къде нещата са се получили така.От нас разбира се,от нас самите,които заради нашия егоизъм  забравяме за чисто човешките качества,които трябва да  съградим в нашите деца.децата ни растат агресивни ,да от вредните излъчвания на телевизорите,от неправилната музика,от прекалената употреба на шоколад и сладки неща и от какво ли не още.Мисля,че вече е крайно необходимо да се замислим. Да се замислим как да направим животът на нашите деца,по-лек от нашия и естественно по-хубав.Когато се откажем от егото си тогава,когато даваме цялата си любов и грижа на нашите деца и семейства. Само тогава,когато престанем да критикуваме, да осъждаме ,да се гневим,да налагаме само нашата истина,само тогава ще можем да положим здрави устои върху, които децата ни ще растат,щастливи  и спокойни.Зная,че доста хора които прочетат тази статия ще проявят своето негативно отношение,но аз в никакъв случай не искам да бъда морален съдник или учителка. Просто това е опит да обърна внимание за децата,които в момента израстват и най-вече за техните родители,естественно,че има и родители,които са идеален образец за подражание ,но на фона на общата маса те са много,много малко.Моля ви, да се опитаме да запазим децата си от некачествената музика,храна,предавания и др. Да се опитаме да им спестяваме крясъци,ругатни,псувни и всякъкви такива производни.Да имаме хигиена на  нашите мисли и чувства,за да бъдем наистина образцов модел за поведение.Нека да се обърнем към доброто във всичките му форми,за да създадем един наистина щастлив свят за нашите деца. Свят на Хармонията, Любовта и Светлината!     

                        С уважение към посетителите на този блог   М. Михайлова
                               ДА НЕ ПРАВИМ ДЕЦАТА ЗАЛОЖНИЦИ
  Много често в млади семейства,които делят общ дом с родителите на майката или на бащата се наблюдава доста тиранично отношение на майката към дъщерята или на свекървата към снахата.  Когато сме били млади,ние не сме допускали намеса в личната пространство на семейството ни и сме страдали много, когато нашите свекърви се опитваха да наложат своя метод на възпитание на децата ни Тогава защо забравяме това и сега,когато вече сме от другата страна го правим още по-ожесточено, още по-сложно и трудно.Мили баби към вас е днешната беседа,към това,което ние по-възрастните трябва да направим, за да не допуснат нашите дъщери или снахи, това,което ние допуснахме.Т.е. трябва да проявим доста такт и  дипломатичност и  най- вече любов, а не критикуване, осъждане, заяждане, натякване.Ние трябва да променим първо себе си,тъй като егото ни е доста голямо.Ние трябва да направим така,че това,което е било като отношение към нас от нашите свекърви да не го правим като модел в отношенията със дъщерите ни или снахите ни.Толкова е просто ,да бъдем добри, позитивни и вслушващи се във гледната точка и на другите,а да не мислим ,че ние всичко знаем и всичко можем .Времето се промени,дойде нова епоха и всичко,което не подлежи на промяна полека, лека ще си отиде.За да създадем здраво поколение,за да създадем здраво общество,ние трябва да върнем нравствените закони , нравствените ориентири И тъй като ние сме модел за подражание на нашите деца вече отговорността ни нараства,тъй като се появяват и нашите внуци. Децата на новото хилядолетие са уникални, те са свръхсензитивни,свръхинтуитивни,тях не можем да ги излъжем.Те долавят нашите състояния на гняв,агресия и др.И стават и самите те нервни, неспокойни. Не трябва да има надпревара между майка и дъщеря, свекърва и снаха или свекърва и тъща.Моля ви се погледнете само какви отношения се създават и в какво живеят децата ни.Та ние от съвсем малки им даваме неправилния модел на общуване,а след години искаме те да се държат добре със нас.И казваме, "Боже,какво поколение само!".Но моля ви мили баби,кой създава това поколение,ако не ние.Та нали ние самите в началото на 90-те  години при промяната се втурнахме да правим пари и да се доказваме кой колко е велик.започнахме да  преценяваме хората по техните материални достижения и загърбихме моралните устои завинаги.И какво  спечелихме? Едно поколение напълно меркантилно, без никаква ценностна система ,без никакво уважително отношение към близките си хора.Та как искаме да се държат добре с другите,когато самото отношение във семейството е като на война.И от това кой страда? Естествено тези малки ангелчета,които идват  за да ни променят и да направят света по добър. Но за това и ние трябва да се погрижим.трябва промяна и тя е необходимо да започне от нас .Опитът ,който имам като майка на две дъщери и баба на двама внуци,ми даде възможността да погледна по друг начин на семейството си и на отношението към моите дъщери. Помогна ми вглъбяването в себе си, разбрах,че не мога да накарам другите да се съобразяват с правилата,които бях създала,разбрах,че колкото повече се стараех да наложа убежденията си толкова по-ожесточена беше реакцията. И се обърнах към книгите на Елена Рьорих  Агни Йога " Учение за Живота ". Този литература ми даде възможност да се променя, да променя егоистичното си мислене и да мисля положително.Препоръчвам ви да намерите най-подходящите духовни занимания,литература,защото повярвайте ми само тогава ние ще можем да намерим себе си и да живеем в един прекрасен ,хармоничен,изпълнен с много ,Любов и Светлина свят.Очаквам вашите писма с въпроси.
                                                      С любов към вас
                                                     Мария Михайлова                               maria_bk.07@abv.bg
МЕМОРАНДУМ НА ЕДНО ДЕТE

* Не ме разглезвайте. Зная дабре , че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.

* Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.

* Не ме насилвайте. Това ще ме научи ,че силата е всичко. Аз ще откликна по- лесно ако ме убеждавате.

* Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по всякакъв начин.

* Не ми обещавайте . Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.

* Не се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо , което може да ви разстрои . След това аз ще се опитам да извоювам още по- големи "победи."

* Не се разстройвайте много, когато ви кажа " мразя ви". Аз не искам да кажа това , а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.

* Не ме карайте да се чувствам по- малък отколкото съм. Аз ще го компенсирам, когато започна да се държа като " важна клечка ".

* Не вършете неща вместо мен, които мога да свърша сам. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам.

* Не обръщайте внимание на "лошите ми навици " . Това само ме насърчава да продължавам.

* Не ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по- добре, ако разговаряте с мен спокойно и насаме.

* Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват , но е по- добре да поговорим за това по-късно.

И още нещо - аз ви обичам много , моля ви обичайте ме и вие!

СЛЕДВА
УРОК ЗА ЖИВОТ ОТ ЕДНО ДЕТЕ
Тези стихове са написани от есно момиченце , което умира от рак в една болница в Ню Йорк. Лекарите и дават шест месеца живот.

БАВЕН ТАНЦ

Наблюдавали ли сте понякога децата в луна парка ?
Или пък чул ли си как пада дъждът по земята?
Наблюдавал ли си полетът на пеперудата ?
Загледа ли се понякога в залеза на слънцето?

По - добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.
Музиката ще продължава завинаги.


Тичаш ли като подгонена сърна по цял ден?
Когато питаш някого" как си? "
Чуваш ли отговора?
Дали вечер си лягаш прегърнал мислите за
стотици грижи ?

По- добре се отпусни
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.
Музиката не продължава за винаги.


Казвал ли си някога на детето,че " това ще го
направим утре!"
И в бързината си не видя тъгата му!

Загуби контакт,
остави едно старо приятелство да завехне,
защото все нямаше време да се обадиш
и да кажеш дори едно" здравей "...

По- добре се отпусни,
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.
Музиката не продължава за винаги.

Когато тичаш като луд,
губиш половината радост от пътуването.
Като ,че ли хвърляш един подарък,
който дори не си отворил...

Осъзнай се !
Отпусни се!
Чуй музиката, преди да спре песента.
С какво децата-индиго се отличават от другите деца
Петък, 22 Май 2009 19:59

Най-съществената разлика между децата-индиго и другите деца - като изключим присъщите на всеки човек личностни и характерологични особености - се състои в реакцията им спрямо конфликтни ситуации. Индигото не се оставя да бъде емоционално въвлечено в същата степен като останалите и респективно - така бързо наранено.

"Нормалното" дете no-скоро преглъща униженията, подчинява се и отстъпва, дори когато бива третирано несправедливо. Детето-индиго обаче реагира доста по-радикално: ако се отнасят към него снизходително, надменно и присмехулно, най-често напълно изгубват доверието му, че и по-лошо. To прекрасно знае кога го лъжат. В резултат на това се отдръпва и повече не проявява абсолютно НИКАКВО доверие.

He e проста работа да убедиш едно индиго, че не може да получава всичко, което си поиска. To е цар или царица и така се и усеща.

Много от заобикалящите го авторитети долавят тази - в техните очи неуместна - гордост и го смятат за упорито, твърдоглаво и трудно. Ако обаче към него се подхожда с разбиране и емпатия, то ще си изгради нормално самочувствие и ще се интегрира в средата си.

В зависимост от нея детето-индиго може да представлява както благодат, така и голямо предизвикателство. Ако е единствено сред много други " функциониращи по старому" деца, на бърза ръка ще му лепнат етикет на неприспособенец-нарушител на спокойствието и особняк. A TO ще крещи в себе си: "Защо никой не ме разпознава? Защо другите не ме разбират? Защо се държат по този начин?" Обикновено в такива случаи у него се надига гняв, тревожност и възмущение. Този феномен се наблюдава все по-често в семейството, училището и детската градина. Индигото е готово на всичко, за да защити своето достойнство, своите възгледи и знание и да ги демонстрира пред света.

Вероятно следва да се запитаме как бихме реагирали самите ние, ако изпълнени с такова забележително чувство за принадлежност и знание кои сме, живеехме във враждебно настроена и напризнаваща ни среда? И какво бихме изпитвали, ако на всичкото отгоре ни имаха за нарушители на спокойствието и аутсайдери, вместо - за царствените същества, които всъщност сме?

В отговор на незачитането на истинската им природа децата-индиго развиват като правило негативните черти на характера и личността си и така обременяват още повече семейството и цялостното си обкръжение. ADD и ADHD (синдром на дефицит на вниманието и/или хиперактивност) са само примери за познатите на всички последствия. Към тях спадат и агресията спрямо учителите или тоталната скука, която се разсейва единствено ако са "в своя свят" или пред компютъра. Дълбокото недоверие към останалите и социалната изолация се превърнаха в перманентни теми.

За да оцелеят, тези деца или ще напуснат общодостъпната реалност и ще се потопят в своя собствена, или ще постъпят по точно обратния начин, а именно -ще се бунтуват и ще викат за помощ. Това е моментът, в който много родители и учители се обръщат към транквилантите като към единствено решение. Дават ги на децата си, опитвайки се да постигнат относително спокойствие в семейството си, за да могат всички негови членове да се развиват. В по-тежките случаи от лекарствата има вероятно някаква полза, но на тях не бива да се гледа като на окончателен изход. Наложително е ситуацията незабавно да се преосмисли и промени!

Все още не съществува структура, посредством която имащите отношение към проблема родители, учители, терапевти и възпитатели от цял свят да установяват контакт помежду си. Едва напоследък започваме полека-лека да обменяме информация за новите деца. Интернет като модерна, обхващаща цялото земно кълбо медия, е само една от възможностите. Времето за подобен обмен е назряло, тъй като на света се раждат все повече такива деца и с поведението си ни принуждават да си отворим очите за заобикалящата ни действителност или по-точно казано - недействителност. Обединяването на усилията на всички заинтересовани е една от основните цели на моята книга.

През последните години чудни неща се случват не само с децата-индиго; качества, които будят изненада и изумление, се наблюдават и у много други малки жители на планетата. От известно време американците Лий Керъл и Друнвейло Мелхиседек ни предоставят ценна и многостранна информация относно феномена "ново поколение". След като двамата привлякоха всеобщото внимание върху темата, на всички взе да ни се струва, че се появяват качествено нови хора, които ще ни водят през настъпващото време на трансформации. Ето само няколко удивителни факта:

1. Има деца, чиито изследвания при раждането показват наличието на СПИН; а повторени след някоя и друга година (в Калифорнийския университет в Лос Анжелис) - точно обратното, тоест - от болестта няма и помен. Част от децата продължават да бъдат проверявани през определени периоди. Установява се, че тяхната ДНК не е като наблюдаваната досега у всички хора. (ДНК, дезоксинуклеиновата киселина, е носител на цялостната наследствена информация, а с това - и на генетичния код на човека. Тя се намира във всяка клетка на човешкото тяло.) Тези деца притежават още четири ДНК-нишки, което не означава нищо друго, освен че са по-развити от повечето от нас. Изследванията също така потвърждават, че у тях не само не се откриват никакви болести, ами те просто не биха могли да се разболеят. С една дума - малките си имат имунитет срещу абсолютно всичко! Калифорнийският университет се захваща да изследва ДНК на хора от всички континенти и изразява предположение, че 1% от населението на Земята е носител на тази променена ДНК.

2. В средата на 80-те години в Китай биват открити деца с изключителни медиумни способности. Освен че няма нещо, което да не знаят, те виждат, да речем, през стените, притежават високоразвита интуиция и свръхсетивност, и какво ли не още. В следващите години се наброяват все повече (а също и възрастни) с подобни дарби. Сега вече се знае, че децата със силно изявени качества на медиум се раждат по всички точки на света.

3. Сред нас са и тъй наречените Resilince-деца. Resilince e английска дума, чиито буквални значения са: гъвкавост, издръжливост, но се превежда и като несъкрушимост, несломимост. Макар да живеят понякога в много тежки условия, например - в напълно разбити семейства, те не допускат да бъдат разбалансирани от абсолютно нищо. Сякаш средата им не ги докосва и не ги ощетява по никакъв начин. Наричат ги още "нераними". Те ще бъдат обект на един вече стартиращ в Швейцария проект.

При всички групи деца се наблюдават обаче следните общи качества:
а) Те са събрани" в своя сърдечен център и са на Земята, за да обичат.
б) Мисленето им се определя от чувството за единение, заедност, за всичко е едно".
в) Те преживяват всяко нещо в неговата взаимосвързаност, защото възприятията им са будни едновременно на много нива.
г) Те са наясно със законите на полярността и не живеят според разделението на "добро" и "зло".

Темата децата на новата епоха е много актуална. Мнозина се захванаха с нея, за да изследват по-задълбочено явленията и да разберат знае ли се изобщо нещо по света за другостта на тези деца и ако се знае - какво. Няма никакво съмнение, че те вече са тук, но ние тепърва ще научаваме още много за тях. Едва тогава бихме могли да твърдим със сигурност това, което някои засега само предполагат, а именно: на Земята живеят деца, чието поведение е коренно различно!

РЕВОЛЮЦИЯТА НА СЪРЦЕТО :
ИСТИНСКОТО ЩАСТИЕ В ЛЮБОВТА

Щастието се създава във връзката с другите и любовта е в основата на преживяването на истинската радост. А любовта се възпитава във семейството чрез преживяването ни като братя и сестри, като съпруг и съпруга и като родител и дете.Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието.От семейството тези добродетели се разпространяват в обществото и са основата на мирния свят.


СЕМЕЙСТВОТО : УЧИЛИЩЕ НА ЛЮБОВТА,СЕМЕЙНАТА ФЕДЕРАЦИЯ вижда семейството като ключ за разрешаване на социални проблеми, семейството е основно училище на любовта и основата за здравото психическо развитие на всеки индивид.

ЧЕТИРИТЕ СФЕРИ НА СЪРЦЕТО
В семейството откриваме четири вида любов, детската, която е все още получаваща; братско- сестринската, в която все повече се научаваме да споделяме; съпружеската, в която трябва да можем да правим другия щастлив за да сме щастливи и родителската, която е най- всеотдайна и безкористна. Тези четири вида любов са основата за това, което ще научим и проектираме като индивиди във взаимоотношенията си с обществото; към по висшите от нас / учител , ръководител, по-възрастен/ ,към равните / колеги, приятели/, и към по-нисшите / ученици,подчинени, по-малките/.За това ако, имаме уважение,доверие и любов в семейните взаимоотношения това ще се проектира и в обществените връзки.


ДНЕШНАТА КРИЗА :
Броят на разведените и самотни майки е нарастващ.
- от 1901 до 1970 , разводите нарастват 700 %
- от 1970 до 1992, разводите нарастват 270 %
- от 1970 до 1995 брачните семейства с деца намаляват 3 пъти. Броят на самотните майки нараства двойно.
Всички социални проблеми произтичат от проблеми в семейството.
Най- пагубно за децата е, когато родителите имат неразбирани помежду си и въвличат децата като отдушник от своите чувства; някой, който да разбере болката им и да се съюзи с тях срещу другата страна. Това е унищожително за вътрешната психологическа стабилност на детето!!! Няма нещо по- лошо, което родителите могат да причинят на децата си!

ОТ ЕГОИЗЪМ КЪМ ЖИВОТ ЗА ДРУГИТЕ

Много хора не осъзнават, че способността да даваме любов и да живеем за другите се развива с много усилия. Това не става изведнъж.На едно дете са необходими години докато постепенно се научи не само да получава, но и да започне да дава и служи на другите.Всички искаме да получаваме любов, но способни ли сме да дадем такава на околните?Даването на любов винаги трябва да предхожда получаването. Вместо да седим и изчисляваме, кой колко любов ни е дал и кога е трябвало да ни даде пък не е , а в нашата същност е заложено да я даваме безусловно и да забравим какво сме дали. Само тогава сърцето ни ще бъде свободно да дава отново и отново, както и да изпитва радост и от най- малкото, което сме получили. Само такава революция на сърцето и любовта може да разреши семейните проблеми и премахне омразата в обществото и света. Но за целта тя трябва да се възпитава у младите чрез образователни програми, чрез семеен и обществен пример и политичски стимул.
Сега в новото хилядолетие е крайно наложително да се намери финансиране и да се инвестира в програми с такава ключова за обществото насока. Способността ни да живеем за другите всъщност определя способността ни да изпитваме истинско и трайно щастие. Дори най-близките взаимоотношения между съпруг и съпруга, родител и дете и т н се превръщат в гнездо на раздори и страдание без нея.
Всъщност , конфликтите между раси, религии, култури е на същата основа и изисква същото разрешение: да се научим да живеем за другите. Това означава, нашата религия да обича и живее в полза на другите религии, нашата нация да допринася на другите нации, нашата раса да обича и се жертва за другите раси. Това е същността та революциятя на Сърцето. Това е единственния и зрял , и разумен начин за разрешаване на световните проблеми.

ЛЮБОВТА ОСНОВА НА ЩАСТИЕТО
ЕГОИЗМАЪТ ВРЕДИ : Любовта - извор на щастието

Изследване показва, че егоизма съсипва здравето ни, както и радостта от взаимоотношенията с другите. Ако мислим за щастието на другите вместо за своето, сме много по щастливи, способни и здрави.
Истинското щастие се създава във връзка с другите. Това е така, защото нуждата за даване и получаване на любов е в основата на преживяването на истинската радост. А любовта също се преживява само във връзка с другите... като братя и сестри, като съпруг и съпруга , като родител и дете. Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието... и в тези взаимоотношения, ние преживяваме Бог субстанционално в живота си.

НАЙ- МОГЪЩАТА СИЛА:
Любовта е най- могъщата сила във Вселената и е извор на живота и щастието, Любовта е причината защо Бог е сътворил всичко. Той е копнеел да има обект на който да дава любов и от който да получава любов.Той е копнеел ние, неговите деца, да създадем един свят на любов, разбирателство и хармония, където нашите творчески способности да реализират по уникален и неотразим начин красотата, доброто и любовта. Истинската любов е дух на служене. Тя носи мир, който е коренът на щастието.Ако егоистичната любов е маска на желанието на партньора да живее с теб, то при истинската любов е обратното. Тя носи поквара, а напротив, истинската любов дава, забравя ,че е дала и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава радост и е самоотвержена любов. Обратното, фалшивата любов използва пъртньора за своя изгода. Истинската любов е вечна и е непроменлива, докато егоистичната любов е временна и е нетрайна и носи разочарования.Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов.Тя има силата да премахне всички бариери създадени от егоизма на хората. Дори нациовалните граници, както и расовите и религиозните бариери.Само тя може да създаде идеалния сват , за който всички мечтаем. Истинската любов трябва да я направим част от нашата същност. Тя е задължително условие по Пътя към Духовното ни усъвършенстване.

ЕГОИЗМЪТ : Корен на злото

Егоизмът унищожава любовта. Любовта е могъща сила, но ако се слоупотреби с акта на любовта, тя се превръща в най-разрушителната сила. При злоупотреба с акта на любовта, тя се превръща в най-разрушителната сила. При злоупотреба с нея се получава разрушителна сила, която причинява неуписуеми раздразнения , разочарования, страдания.Злоупотребата със сексуалната енергия разбива основите на семейството, което е основата на обществото. Разбива доверието и характера, сърцето и съвестта на младото поколение. Никога не е имало идеално общество, защото никой досега не е открил начин да преодолее сексуалната аморалност започната от първото човешко семейство. Да не забравяме ,че след злоупотреба те прикриха не ръцете или устата си , а точно сексуалните си органи. Да не забравяме,че всички могъщи цивилизации в историята са били унищожени не от външна сила , а поради вътрешна сексуална аморалност. Да не забравяме , унищожителните последствия за семейството и обществото след Сексуалната Революция.

ИДЕАЛНИЯ СВЯТ НА МИРА:

Свят на мир, хармония и любов може да се изгради само когато обществото се изпълни със здрави, изпълнени с истинска любов, семейства , училища, институции в които децата по естествен начин ще развият съвестта си, както и добър характер и способност да обичат и живеят за другите. Така социалните проблеми като разводи, омраза, корупция, наркотици и т.н. естествено ще изчезнат. Корупцията в света е просто изява на корупцията в душите.Промяната на едни корумпирани лидери с други никога в историята не е довела до разрешаване на проблема. Нужна е вътрешна революция в сърцата и съвестта на хората. Младите хора са тези, които ще променят света, сега идващите индигови и кристални деца ще променят света , но само когато те получат морално водене и образование спомагащо ги да изградят сърца и души от светлина, необременени от низши инстинкти, страсти, аморално общество,лошо възпитание и лошо образование.Само тогава Новия Свят Светът на Светлината и Любовта ще станат реалност, но за това трябва всички , да се потрудим Просто трябва да влезем в сърцата си и да ОПОЗНАЕМ СЕБЕ СИ.
вт